Rendeletek

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021. (IX.01.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól
 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (VII.04.) számú zárszámadási rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Balinka Község Polgármestere
5/2020. (IV.15.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (VII.05.) önkormányzati rendelete
a követelésről lemondás eseteiről és módjáról
 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.11.) számú zárszámadási rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (IV.16.) önkormányzati rendelete
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól
 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról
 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (X.18.) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályairól
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017.(XII.18.) számú rendelete
a településkép védelméről
 
Balinka Település Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(IV.2.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díj meghatározásáról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015.(IX. 29.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (VII. 20.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének és házszám-meghatározásának szabályairól
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelete
a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról
 
Balinka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2007.(XI.5.) sz. rendelete
a közterület-használat szabályairól
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő Testülete
15/2006. (XI. 25.) sz. rendelete
a helyi lakások lakbéréről
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2004. (I. 31.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2001. (V.26.) sz. rendelete
a köztemetőkről