Pályázati kiírás

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező Balinka, 582/A/2 hrsz-ú belterületi ingatlan versenytárgyalására.

Az ingatlan adatai, állapot leírása:
Címe: 8054 Balinka, Iskola u. 2.

Nagysága: 237 m2, mely önálló ingatlant képez, továbbá társasházi közös tulajdont képező 582 hrsz-ú 6474 m2 nagyságú területből a terület használatára vonatkozó megállapodásban foglaltak szerinti használat („A” jelű területhasználó) 

Helyiségei:

  1. 6,09 m2 szélfogó, aljzata beton
  2. 49,24 m2 előtér, aljzata mettlachi, falazata vakolt, javításra szorul, műanyag részben üvegezett ajtó és egy nagyméretű távirányítóval működő garázsajtó került beépítésre, a mennyezeten beázás nyomai látszanak
  3. 30,04 m2 közlekedő, aljzata mettlachi, falazata vakolt, festett, kisebb területen vizesedés látszik az oldalfalazaton
  4. 2,44 m2 tároló, aljzata mettlachi, falazata vakolt, festett
  5. 3,64 m2 tároló, aljzata mettlachi, falazata vakolt, festett
  6. 5,25 m2 wc, kéz mosó, aljzata mettlachi, falazata vakolt, festett, részben csempézett
  7. 6,17 m2 zuhanyzó, aljzata mettlachi, részben csempézett és festett
  8. 17,58 m2 mettlachi, falazata vakolt, festett
  9. 106,26 m2 terem, aljzata mettlachi, falazata vakolt, festett, műanyag ablakok, a mennyezeten gipszkarton szigetelés
  10. 10,29 m2 kazánház, aljzata mettlachi, falazata vakolt, festett.

Állapota: A raktár épület egy szabálytalan alakú terület közepén helyezkedik el, kicsit távolabb a bitumenezett úttól. Az ingatlan jól megközelíthető kiépített úton. Jelen értékelésnek tárgya az épület egy része a raktár, mely betonozott rámpáról közelíthető meg. Az épület alapozása tégla, felmenő falazata és a válaszfalak kisméretű tégla, vakolt, festett, a külső falazaton több helyen mállik a vakolat, a tetőre hullámpala fedés került, mely több helyen megcsúszott, függesztett ereszcsatornával szerelt. A belső falazata vakolt, festett, több helyen mállik a vakolat, a közlekedő falazatán vizesedés látszik, az aljzatok mettlachi, simított beton és pvc.  A fűtést gázkazán biztosítja radiátor megoldással, a meleg vizet villanybojler biztosítja. Az ablakok műanyag nyíló – bukó ablakok, a bejárat elektromos nagy méretű garázsajtó mely távirányítóval működik.  A belső ajtók fa, típus ajtók.          

A pályázat benyújtási helye és ideje:

A pályázati kiírás időpontja: 2024. március 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30. 16 óra, mely időpontig a pályázatnak be is kell érkeznie.

A pályázat benyújtásának helye: Wéninger László polgármester részére címezve: 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.

Az ingatlan megtekinthető: kívülről önállóan bármikor. Belülről Wéninger László polgármesterrel a 06/20/568 6854 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Vételár és pályázók köre:

Az ingatlan minimális vételára: 33.500.000 Ft.

A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor egyösszegben meg kell fizetni.

Pályázatot kizárólag természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerinti átlátható szervezetek nyújthatnak be.

A pályázat kötelező tartalma:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, megnevezését, címét, képviselőjét, más megbízott esetén szabályszerű meghatalmazást, az általa megajánlott vételárat és nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázathoz csatolni kell az átlátható szervezeti státuszt igazoló dokumentumot.

Versenytárgyalás lebonyolítása:

A pályázati tárgyalás ideje: 2024. május 07. 8 óra.

A pályázati tárgyalás helye: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83. Emelet. Tanácsterem.

A pályázati eljárás során több jelentkező esetén tartandó versenytárgyaláson az ajánlattevőknek a vételárra kell licitálni.

A pályázati tárgyalást a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

Az induló alapár a képviselő-testület által meghatározott minimum eladási ár.

A licitlépcső: 50.000 Ft.

a pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson eredményt kell hirdetni. A tárgyalás menetéről és eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a tárgyalásvezető és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv másolatát a pályázók – kérelem alapján – kézhez kaphatják.

A nyertes pályázó a pályázati tárgyalást követő 15 napon belül köteles adásvételi szerződést kötni és ezzel egyidejűleg a vételárat kiegyenlíteni.

Amennyiben e kötelezettségének a pályázat nyertese nem tesz eleget, akkor az utána következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálást kell tartani.

Eredménytelen a pályázat, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a pályázat előírásainak, vagy a pályázatot nyert személy nem köt szerződést az előírt időben.

A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Ezen pályázati kiírás mellékletei: